Kutatási témák - Kispál Tamás honlapja

Tartalomhoz ugrás
Kutatási témák

Lexikológia
 • Lexikális szemantika
 • Metaforakutatás
Lexikográfia
 • Szótárhasználat
 • Szótárkritika
 • Szótárdidaktika
Frazeológia
 • Kollokációk, konstrukciók
 • Kognitív frazeológia
 • Frazeodidaktika
 • Frazeográfia
 • Közmondáskutatás
Kognitív nyelvészet
 • Kognitív metaforakutatás
Elméleti nyelvészet
 • Adatproblematika a nyelvészetben
Vissza a tartalomhoz